Skip to content

KVKK Aydınlatma Metni

Öncelikle VENTUS TURIZM SAĞLIK HIZM. İNŞ. KIMYA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ.’yi (“Şirket”) ve şirkete ait olan tescilli markası (“Glana Cosmetics”) tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde VENTUS TURIZM SAĞLIK HIZM. İNŞ. KIMYA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede web sitemiz olan “https://www.glanacosmetics.com/” dan veya diğer elektronik ortamlardan sipariş vererek satın aldığınız ürünler sebebiyle kişisel verilerinizi “Veri İşleyici” sıfatıyla işlemektedir.

İşbu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak sizlere bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. VENTUS TURIZM SAĞLIK HIZM. İNŞ. KIMYA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ. olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. info@glanacosmetics.com’a e-posta göndermek suretiyle aşağıda detaylarını öğrenebileceğiniz İlgili Kişi (Siz değerli müşterimiz) Haklarına sahipsiniz.

A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Ticaret Sicil No:  752404-0

Vergi Kimlik Bilgileri:  Kozyatağı V.D. 924 045 8909

MERSİS No:  0924-0458-9090-0011

Müşteri Hizmetleri Tel : 0850 811 01 76

İnternet Sitesi: https://www.glanacosmetics.com/

Sorularınız için: info@glanacosmetics.com

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

İşlemekte olduğumuz ad, soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon, fax, şirket adı, şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası ve adres gibi kişisel verileriniz, tüketici mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında satışını yapmakta olduğumuz Glana Cosmetics’in pazarlama faaliyetleri başta olmak üzere web sitemiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sizlere sunulacak ürünlerin pazarlama ve satış aşamalarının yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Tüketici kanunları ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi ve ödemelerin yapılabilmesi amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına; cilt bakım ürünlerinin pazarlanması ve satışı faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri şirketleri, üründen kaynaklı olarak yan etki görülen müşteriler için sağlık şirketleri gibi özel kuruluşlara; kişisel bakım ürünleri çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere şirket içi çalışanlara ve göre anlaşmalı diğer iştiraklere de aktarılabilmektedir.

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmeleri, elektronik ortam satışları ve doğrudan satışlar aracılığıyla, taraflara ait kişisel veriler; satış ofisimiz, web sitemiz, e-posta ve diğer elektronik satış ortamları aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve kanunlar ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece fiyatlama, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.

E-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11 kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  1. Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  2. Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  3. Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
F) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  1. Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  2. Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  3. Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  4. Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  5. Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin belgelerin/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz veya başka bir konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz info@glanacosmetics.com adresine elektronik posta gönderebilir veya 08508110176 numaralı hattımızı arayarak iletişim kurabilirsiniz.

Glana’ya olan ilginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.