Skip to content

Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

(1) Merkez Ofisi Parlak Plaza, Küçükbakkalköy Mahallesi, Ayşe Hatun Çeşme Sk. No 5/11, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan VENTUS TURIZM SAĞLIK HIZM. İNŞ. KIMYA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ. (“Glana Cosmetics”);

(2) https://www.glanacosmetics.com/ adresindeki internet sitesi (“Glana Cosmetics Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

1 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu sahip olduğu https://www.glanacosmetics.com/ adresindeki Glana Cosmetics Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, Glana Cosmetics Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Glana Cosmetics’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Glana Cosmetics Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde Glana Cosmetics’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Glana Cosmetics, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve Glana Cosmetics’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.3 Kanun ve Kurallara Uyma. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Glana Cosmetics Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Glana Cosmetics tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Glana Cosmetics Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.4 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Glana Cosmetics tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Glana Cosmetics Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilecek ticari elektronik iletilerin iptali için “GLN” yazıp 0000’e SMS gönderebilir veya 0850 000 000 numaralı Glana Cosmetics İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Glana Cosmetics’e ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.


2.5 Kişisel Veri Kullanımı. Üye’nin Glana Cosmetics Web sitesine üye olurken https://www.glanacosmetics.com/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, https://www.glanacosmetics.com/ adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve Glana Cosmetics’e sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, Glana Cosmetics tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Glana Cosmetics tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 000 000numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, Glana Cosmetics’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

2.6 Üye’nin Glana Cosmetics Web sitesine üye olurken https://www.glanacosmetics.com/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Glana Cosmetics Web Sitesini kullanım sırasında Glana Cosmetics ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Glana Cosmetics ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Glana Cosmetics Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Glana Cosmetics Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:
• 
Ad – Soy ad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Cinsiyet
• Doğum Tarihi.

2.7
 Glana Cosmetics, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Glana Cosmetics yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8
 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Glana Cosmetics‘in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Glana Cosmetics’e yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. Glana Cosmetics’in rücu hakkı saklıdır.

2.9
 Üye, Glana Cosmetics Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Glana Cosmetics Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 
Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, Glana Cosmetics Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Glana Cosmetics Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Glana Cosmetics’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Glana Cosmetics, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme, hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma haklarını saklı tutar. Ayrıca, Glana Cosmetics’in, Glana Cosmetics Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Glana Cosmetics Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Glana Cosmetics web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Glana Cosmetics’in sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 
Web sitesinin Yönetimi. Üye, Glana Cosmetics ve Glana Cosmetics Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden Glana Cosmetics Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Glana Cosmetics, Glana Cosmetics Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Glana Cosmetics Web Sitesi’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 
Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

3 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Glana Cosmetics Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Glana Cosmetics’e ait ve/veya Glana Cosmetics tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Glana Cosmetics’e ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Glana Cosmetics’in yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Glana Cosmetics’e ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Glana Cosmetics’in karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4 RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunlarına uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

5 MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Glana Cosmetics işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Glana Cosmetics’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

6 DEVİR

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Glana Cosmetics işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın Glana Cosmetics Grup Şirketlerine devredebilir.

7 YÜRÜRLÜLÜK

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Glana Cosmetics, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8 DEĞİŞİKLİKLER

Işbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Glana Cosmetics’in takdirine bağlı ve tek taraflı Glana Cosmetics Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Glana Cosmetics Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

9 BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10 YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.